Оксидация

Поцинковане, Фосфатиране, Никелиране, Анодиране

Вижте Предлаганите от нас Услуги

За Нас

Eкипът на ПРОГАЛВИС ООД е на пазара на химическата обработка на метали от 30 години. Разчитаме на утвърдени технологии и предоставяме услугите си на много партньори одобрили работа ни. С изградените линии покриваме детайли за кисело и алкално поцинковане с размери до 2600 мм. Поддържаме барабанна линия за малки детайли и пружини. Разчитаме на технологии и химикали на много фирми доставчици, но най-добрите резултати получаваме с материалите на :

- Galvano Mondo - технология за галванизация /стабилизация отговарящ по Европейските стандарти /

- Krupp Sauer - технология за гореща черна оксидация

- Обезмасляване на детайли - химическо и електро-обезмасляване

- Clariant - технология за анодиране на алуминии в RAL цветове

Галванизация      

Обработката и стабилизацията се извършва в барабани, ротационни камбани или галванични линии с вани до 260 см. За запитване и поръчка може да се обърнете към нас на телефон : 0895/067762

                                           

НОВИНИ : ПРОГАЛВИС ООД подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-3.001-0312-C01 по проект „Повишаване на енергийната ефективност в ПРОГАЛВИС ООД”. Договорът е по процедура BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия” и е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. 

Целта на проекта е подобряване на енергийната ефективност на ПРОГАЛВИС ООД за постигане на устойчив растеж и конкурентоспособност.

Обща стойност: 543 100.00лв., от които 326 374.50лв. европейско и 57 595.50лв. национално съфинансиране.

Проектът стартира на 09.08.2017 г. и е с продължителност 15 месеца. 


НОВИНИ : "Документи по процедура „Избор с публична покана” за определянена изпълнител с предмет:

"Доставка на ДМА по обособени позиции както следва:

Обособена позиция 1: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Автоматична линия за поцинковане (1 бр.), състояща се от:

1.1. Система за обезмасляване и рециклиране

1.2. Система за полагане на цинк и неутрализация

1.3. Система за пасивация

1.4. Система за изсушаване

Обособена позиция 2: Доставка и монтаж на Система за оползотворяване на остатъчна топлинна енергия (1 бр.)".

За да изтеглите документацията, моля натиснете тук  _.pdf ."

Предлагани Услуги

ПОЦИНКОВАНЕ   /алкално и кисело/

ACID ZINK and ALKALINE ZINK

Защитата на металните детайли запазва техния външен вид и издържливост в работна среда. Надежден и често прилаган начин за това са технологиите на поцинковането. Широко разпространено като задание за защита от корозия е киселия или алкален процес на електро-химично нанасяне на цинк. Детайлите покрити по този процес като поцинкованата стомана могат лесно да се рециклират и материалът да се използва за нова продукция. В Прогалвис ООД използваме технологии покриващи най-строгите екологични норми с възможност да се постигаме предвидими и постоянни резултати върху детайлите.

ГОРЕЩА ОКСИДАЦИЯ   HOT OXIDATION

Оксидацията нанася защитно покритие с черен цвят. Нанесения слой е много тънък и не променя външни и вътрешни диаметри и размери на отвори. Установената технология на гореща оксидация в Прогалвис включва използване на проверена с годините последователност и избор на материали за постигане на устойчив резултат. 


АНОДИРАНЕ / ALUMINIUM ANODIZING
Защитата на алуминиеви детайли става по технологията на електрохимично анодиране. Технологията позволява да се нанесе предпазен слой , който може да остане в цвета на метала или да се оцвети в основните цветове на гамата. Процеса е приложим освен за подобряване на корозионната устойчивост и като декоративен. Резултата е красив финален завършек в широка палитра от пъстри цветове. Това подобрява външния вид на търговския продукт или лицевите панели. За запитване на възможните цветове и размери се обърнете към служебния ни телефон.
х

ХИМИЧЕСКО ПОЧИСТВАНЕ

RUST CLEANING and DEGREASING

Подготовката на детайлите и премахването на всякакви замърсители по тях е най-важната стъпка и задължително условие технологията по нанасяне на защитно покритие да работи безупречно. Обезмасляването преди нанасяне е гаранция за еднаквия равномерен слой на покритие и предвидим цвят според заданието на клиента. Отличното почистване от всички химични и механични замърсители, остатъци и отлагания предпазва състава на активните вани за дълъг период на експлоатация. Изпълняваме химическо почистване от ръжда и обезмасляване на детайли стояли дълго на склад или получили корозия при предишна обработка на метала.Списък на наши клиенти

Свържете се с нас

За запитване или заявка може да ползвате фирмените телефони или контактната форма


Адрес на Офис
Казанлък , бул.Освобождение 37
Email
progalvis@gmail.com
Телефон
0895 067 762
Смаил Кямилов Алимов

За въпроси, поръчки или конкретна информация, моля използвайте контактната формата.