Оксидация

Поцинковане, Фосфатиране, Никелиране, Анодиране

Вижте Предлаганите от нас Услуги

За Нас

От 30 години екипът на "ПРОГАЛВИС" ООД е на пазара на химическата обработка на метали. Натрупаният опит ни е свързал с много партньори одобрили работа ни. През годините сме изпробвали технологии и химикали на много фирми доставчици, но най-добрите резултати получаваме с материалите на:

- Galvano Mondo - технология за галванизация /стабилизация отговарящ по Европейските стандарти/

- Krupp Sauer - технология за гореща черна оксидация

- Обезмасляване на детайли - химическо и електрообезмасляване.

- Clariant - технология за анодиране на алуминии в RAL цветове

Галванизация      

Обработката и стабилизацията се извършва в барабани, ротационни камбани или галванични линии с вани до 250 см. За запитване и поръчка може да се обърнете към нас на посочените телефони или през контактната форма.

                                           

НОВИНИ : ПРОГАЛВИС ООД подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-3.001-0312-C01 по проект „Повишаване на енергийната ефективност в ПРОГАЛВИС ООД”. Договорът е по процедура BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия и е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. 

Целта на проекта е подобряване на енергийната ефективност на ПРОГАЛВИС ООД за постигане на устойчив растеж и конкурентоспособност.

Обща стойност: 543 100.00лв., от които 326 374.50лв. европейско и 57 595.50лв. национално съфинансиране.

Проектът стартира на 09.08.2017г. и е с продължителност 15 месеца. 


НОВИНИ : "Документи по процедура „Избор с публична покана” за определянена изпълнител с предмет:

"Доставка на ДМА по обособени позиции както следва:

Обособена позиция 1: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Автоматична линия за поцинковане (1 бр.), състояща се от:

1.1. Система за обезмасляване и рециклиране

1.2. Система за полагане на цинк и неутрализация

1.3. Система за пасивация

1.4. Система за изсушаване

Обособена позиция 2: Доставка и монтаж на Система за оползотворяване на остатъчна топлинна енергия (1 бр.)".

За да изтеглите документацията, моля натиснете тук  _.pdf ."

Предлагани Услуги

ПОЦИНКОВАНЕ   ZINK

Защитата на всеки детайл от метал запазва неговия външен вид и издържливост в работна среда. Надежден начин за това е поцинковането. Широко разпространено като задание за защита от корозия е химическото поцинковане. Детайлите покрити по този процес като поцинкованата стомана могат лесно да се рециклират и материалът да се използва за нова продукция. В Прогалвис ООД използваме технология покриваща най-строгите екологични норми с възможност да се постигаме предвидими и постоянни резултати на детайлите.

ГОРЕЩА ОКСИДАЦИЯ   HOT OXIDATION

Оксидацията нанася защитно покритие с черен цвят. Нанесения слой е много тънък и не променя външни и вътрешни диаметри и размери на отвори. Установената технология на гореща оксидация в Прогалвис включва използване на проверена с годините технология на Krupp Sauer , с които се постига предвидим процес и еднакъв защитен слой с всяка обработвана партида. За добавяне на устойчивост на процеса накрая се добавя маслен слой за запечатка на детайла. 


НИКЕЛИРАНЕ / NIKEL

Изпълняваме декоративен никел по електрохимичен процес. При висок клас на повърхността на детайлите резултата е огледален слой с висока твърдост и отличен търговски вид. Поемаме индивидуални поръчки при реставриране на стари автомобилни компоненти с мед-никел технология. Този процес е предпочитан в хранително-вкусовата промишленост и детайлите за медицински цели.ОБЕЗМАСЛЯВАНЕ / ПОЧИСТВАНЕ

RUST CLEANING / DEGREASING

Подготовката на детайлите и премахването на всякакви замърсители по тях е най-важната стъпка и задължително условие технологията по нанасяне на защитно покритие да работи безупречно. Обезмасляването преди нанасяне е гаранция за еднаквия равномерен слой на покритие и предвидим цвят според заданието на клиента. Отличното почистване от всички химични и механични замърсители предпазва състава на активните вани за дълъг период на експлоатация. Изпълняваме почистване от ръжда и обезмасляване на детайли стояли дълго на склад или получили корозия при предишна обработка на метала.
ЕЛОКСАЦИЯ НА АЛУМИНИИ

АНОДИРАНЕ  ANODIZING

Обработката на алуминии освен като защитно покритие на повърхностния слой дава възможност чрез избор на цвят да се подобри търговския вид на детайла . След елуксация детайлите винаги имат отлична визия и атрактивно излъчване. Много клиенти предпочитат нанасяне на определен цвят по RAL върху детайла, за да подхожда на цветовата гама на определен търговски бранд или според заданието.


Списък на наши клиенти

Свържете се с нас

За запитване или заявка може да ползвате фирмените телефони или контактната форма


Адрес на Офис
Казанлък , бул.Освобождение 37
Email
progalvis@gmail.com
Телефон
0895 067 762
Смаил Кямилов Алимов

За въпроси, поръчки или конкретна информация, моля използвайте контактната формата.